Duurzaamheid


top

Duurzaamheid

Respect voor de natuur is voor ons een 'natuurlijke' reflex en bij elke investering staat duurzaamheid centraal. Op vandaag werken we samen met klanten, leveranciers en organisaties om de duurzaamheid van de bedrijfsactiviteiten voortdurend te optimaliseren.

We zijn bij YSCO continu op zoek naar het verduurzamen van verpakkingen en de reductie van CO2-uitstoot. Zo produceert de Langemarksite eigen energie via haar warmtekrachtkoppeling en wordt de restwarmte van de productie omgezet naar een warmwaternet. 

Het certificaat ‘Charter Duurzaam Ondernemen’ (officiële partner van UNITAR en Cifal Flanders) lag dan ook binnen handbereik, net zoals de certificaten voor BIO, RSPO, RFA en Fairtrade.

Daarnaast zijn wij ook lid van Sedex.

 

Afval


Verpakt afval
Gaat naar voedselbanken.

Restmix (zonder verpakking)
Wordt gebruikt voor dierenvoeding.

Vergisting voor energie (restmix met verpakking)
Verpakking wordt gescheiden van de vloeibare fractie en de vloeibare fractie wordt vergist. Hiermee wordt elektriciteit opgewekt.
 

 

Energie


Cogeneratie
Elektriciteitsopwekking: 85% van energiegebruik bij Ysco wordt opgewerkt met cogeneratie (=warmtekrachtkoppeling).

Hergebruik van warmte
De warmte uit de machinekamer wordt gebruikt voor het opwarmen van onze grondstoffen.

Energiebesparing
De ganse fabriek werd voorzien van nieuwe - duurzame - verlichting.

Wagenpark
Vanaf ’22 gaat Ysco volledig over naar een groen wagenpark.
 

 

Aankoop


Verpakking
Constante waakzaamheid voor het verminderen/ elimineren of vervangen van verpakking.

Palmolie
De teelt van palmolie staat onder druk vanwege de ecologische impact. Ysco is lid van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) en heeft zich ertoe verbonden om vanaf 1 januari 2020 uitsluitend segregated palm oil te gebruiken in alle zelf ingekochte grondstoffen.

Duurzame cacao
Ysco biedt RFA-gecertifieerde chocolade aan. RFA-chocolade wordt vervaardigd volgens sociale en ecologische criteria voor verantwoorde teelt en efficiënt landbouwbeheer. 94% van onze chocolade is duurzame chocolade (RFA of Fairtrade chocolade)
 

 

Gedrag


Veiligheid, voedselveiligheid en kwaliteit
staan bij Ysco altijd centraal

Charter duurzaam ondernemen – SDG Pioneer
In onze duurzaamheidsinitiatieven streven we naar het maximaal behalen van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, die gegroepeerd werden onder vijf dimensies: Vrede, Mensen, Planeet, Welvaart en Partnerschap. Dankzij ons coöperatief bedrijfsmodel, waarbij we de volledige keten van melkveehouder tot klant beheren, dekken we een brede waaier aan duurzaamheidsdoelstellingen.
Het Charter Duurzaam Ondernemen is gebaseerd op de 17 Sustainable Development Goals (SGD’s) van de Verenigde Naties. Als coöperatie heeft Milcobel/Ysco een grote sociale relevantie, en biedt het een balans tussen economie, samenleving en ecologie, doorheen de hele keten.
Dat plaatst ons in een ideale positie om aan een groot aantal SDG’s te voldoen.

Eerlijke bedrijfsvoering
vb Leveranciersevaluatie op duurzaamheidscriteria

HR-programma’s
zoals vb. Grupo Sportivo